Markkinointimateriaalien tarkastaminen on tarkkaa puuhaa. Ei riitä, että katsoo tekstin yleisesti vaan pitää katsoa sisältö myös ulkopuolisesti. Tällöin tarkastajan pitää vaihtaa hattua ja toimia markkinointimateriaalin lukijana. Näin siksi, ettei tekstissä ole mitään piilomerkityksiä, jotka voisivat johtaa lukijaa harhaan. Ohjeistot onneksi ohjeistavat tarkastusta, mutta kyllä lääkeyritykselle ja tarkastajalle jää edelleen tulkinnanvaraa, vaikka kuinka tarkkaan ohjeistoja lukisi. Lisäksi pitää muistaa myös, että riskinhallintaan liittyvät koulutukselliset materiaalit ovat hyväksytettävä viranomaisella ja myös tarkastettava ne eettisin perustein.