Rekisteriseloste

Tämä on Medimo Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste. Laadittu 1.11.2021. Viimeisin muutos 1.11.2021.

Rekisterinpitäjä
Medimo Oy
Näsilinnankatu 27 B
33200 Tampere
Y-tunnus 3237218-3
e-mail: info@medimo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anu Gummerus
anu.gummerus@medimo.fi
tel +358 400 278172

Rekisterin nimi
Medimo Oy:n Asiakasrekisteri ja Kotisivujen käyttäjärekisteri

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö
• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
• Tapahtumatiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Kotisivujen käyttäjärekisteri
Kotisivujen www.medimo.fi käyttäjistä ei kerätä tietoa, käyttäjiä ei pyydetä rekisteröitymään tai kirjautumaan erikseen kotisivuille. Kotisivujen yhteydenottolomake kerää asiakkaan nimen ja e-mail-osoitteen. Nämä tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin (ks. kohta rekisterin tietosisältö). Kotisivuilla on käytössä Evästeet (Cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tiedot. Asiakkaiden henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkaan työtiedustelujen ja -tilausten yhteydessä ilmoittamien tietojen perusteella sekä asiakkaan ilmoittamien tietomuutoksien pohjalta. Asiakkaan tietoja voidaan täydentää asiakasta koskevista julkisista lähteistä (esim. asiakkaan kotisivuilta). Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen luovutus
Medimo Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä käyttävät vain Medimo Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Medimo Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.

Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.