Lääkkeiden myyntiluvat.

Medimo Oy

Myyntiluvat

Hoidamme kaikki ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntilupa­­palvelut puolestanne: teemme hakemukset, yllä­pidämme myynti­lupia, kirjoitamme tuote­tekstit, tarkistamme pakkausmerkintä­vedokset ja markkinointi­materiaalit, päivitämme viranomais­tietokannat sekä tarjoamme käännösapua.

Myyntilupapalvelut

On sinulla mitä tahansa lääkkeiden myyntilupiin liittyviä kysymyksiä, otahan yhteyttä. Tälläkin alalla vaatimukset muuttuvat alati, mutta Medimo pysyy ja pitää itsensä ajan tasalla. Medimo on tehnyt töitä seuraavien lääkkeiden myyntilupiin liittyvien töiden kanssa:

Myyntilupahakemukset

  • Myyntilupastrategian laatiminen
  • Hakemusten kokoaminen
  • Myyntilupadokumentaation arvioiminen
  • MRP-, DCP-, NP- ja CP-myyntilupaprosessien koordinointi

Myyntilupien ylläpito

  • Muutoshakemukset
  • Ilmoitukset viranomaisille
  • Uudistamishakemukset
  • Reseptivalmisteen statuksen muuttaminen itsehoitovalmisteeksi
  • Myyntiluvan siirto uudelle haltijalle

Tuoteinformaatio­tekstit (SmPC, PL ja myyntipäällys­merkinnät)

Tuotetekstin kirjoittaminen

Käännökset

Pakkausmerkintä­vedosten oikoluku

Paikallisten viranomais­tietokantojen päivittäminen

Voimme hoitaa puolestanne myyntilupiin liittyvät asiat lääkevalmisteen tai lääkinnällisen laitteen koko elinkaaren ajalta. Ota yhteyttä – meiltä saat nopeasti vastaukset kysymyksiisi!