Toimivan lääketurvatoiminnan edellytyksenä ovat asianmukaiset toimintaohjeet, joiden perusteella henkilöstö tietää, mitä on tehtävä ja milloin.

Yksi ja sama toimintaohjemalli ei toimi jokaisessa yrityksessä vaan ohjetta laadittaessa on hyvä pitää mielessä, miksi jotakin tehdään, ketkä sitä ovat tekemässä ja miten.

Pienessä yrityksessä tekijöitä ei riitä yhtä moniportaiseen prosessiin kuten isommassa yrityksessä, eikä sille ole tarvettakaan. Hyvän toimintaohjeen laatimisen mahdollistaa asiakkaan kuunteleminen, käytössä olevien järjestelmien, yrityksen resurssien ja tuotteiden määrän ja laadun ymmärtäminen, sekä lain vaatimusten tuntemus.