Olen jo yli vuosikymmenen yrittänyt aktiivisesti selvittää, kuka minä olen, mistä minä pidän ja miten minä haluaisin tulevaisuuteni elää. Olen lukenut useamman asian käsittelyä tukevan kirjan ja käynyt erilaisilla kursseilla. Tänä keväänä eräällä kurssilla oli tehtävänä listata, mitkä ovat seitsemän minulle tärkeintä arvoa, ja kuinka elän näitä arvoja nyt, tai elänkö.

En ollut asiaa sen kummemmin ajatellut, joten ensimmäinen askeleeni oli selvittää, mitä ovat arvot. Se ei ollutkaan ihan yksinkertaista. Ei löytynyt yhtä täydellistä listaa, josta poimia minua puhuttelevimmat arvot. Listoilta löytyi asioita, joiden en ollut edes ajatellut olevan arvoja. Lopulta löysin Schwartzin arvoteorian 10 perusarvoa ja niiden pohjalta tehdyn arvotestin.  

Tärkeimmäksi arvokseni nousi itseohjautuvuus (itsenäinen ajattelu ja toiminta, vapaus, luovuus). Koen, että tämä arvo toteutuu nykyisessä työssäni täydellisesti. Asiantuntijan ja konsultin työ perustuu itsenäiselle ajattelulle ja toiminnalle. Asiakkailla on erilaisia toimintakulttuureita ja haasteita, joten voin käyttää luovuutta ratkaistakseni ongelmia eri tavoin. Minulla on myös vapaus määritellä, milloin tartun mihinkäkin tehtävään, milloin työpäiväni alkaa ja päättyy, ja mitä teen päivän aikana vastatakseni minuun kohdistuviin odotuksiin.  

Kaksi seuraavaksi tärkeintä arvoani olivat hyväntahtoisuus (toive läheisten hyvinvoinnista) ja universalismi (kaiken luonnon ja ihmiskunnan arvostaminen ja suojelu). Nämä todennäköisesti ovat ajaneet minua biotieteiden, lääketieteen ja lääketeollisuuden suuntaan. Asiakasyritykseni kehittävät hoitomuotoja esimerkiksi harvinaissairauksien hoitoon, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus parempaan arkeen. Yksi osa työtäni on kehittää selkeämpiä ja tehokkaampia prosesseja, jotta työtaakka vähenee ja kollegat jaksavat töissä paremmin. Työskentely kotona ja lähes paperiton toimisto säästävät luontoa. Ikkunastani näkyvä luonto vaikuttaa omaa hyvinvointiani parantavasti, jolloin jaksan tukea läheisiäni paremmin. 

Neljänneksi nousi vaihtelunhalu (jännitys, haasteiden etsiminen, avoimuus uusille kokemuksille). Viimeisen viiden vuoden aikana olen kouluttautunut eri alalle, asunut kolmessa eri maakunnassa, viettänyt pidemmän ajanjakson Ruotsissa, asunut ensimmäistä kertaa ”maalla”, ollut viidessä työpaikassa, jotka ovat olleet hyvin erilaisia toisistaan, haastanut itseäni osallistumalla erilaisille kursseille ja paljon muuta. Töissä tulee päivittäin vastaan uusia asioita, työkyselyitä, ja tehtäviä. En ollut tätä kevättä aiemmin vakavasti edes ajatellut kirjoittavani blogia.  

Yllätyksekseni suoriutuminen (saavutukset, henkilökohtaisen menestyksen tavoittelu) jäi hedonismin (mielihyvän ja nautinnon tavoittelu) ja turvallisuuden (oman elämän ja yhteiskunnan harmonia ja vakaus) taakse. Perinteisyys (mukautuminen vallitseviin normeihin, sääntöjen hyväksyminen) ja valta (vaikutusvalta, status, dominointi) jäivät listan häntäpäähän. Olen oppinut, että onni ja menestys tulevat muuten kuin suorittamalla. Olen tässä työssä auttaakseni asiakkaita. Yhteiset onnistumisemme ovat tämän työn suola.